วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ไทยประกันชีวิตออกกรมธรรม์ Easy Senior Plus


ไทยประกันชีวิตเจาะตลาดผู้สูงวัย ออกแบบประกัน Easy Senior Plus สมัครง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพ ได้เงินก้อนหลังเกษียณสำหรับใช้จ่าย หรือมอบเป็นมรดกให้ลูกหลาน พร้อมความคุ้มครองเพิ่มเป็นลำดับขั้น

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะที่บริษัทฯเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่พัฒนาแบบประกันดังกล่าว และในเดือนเมษายน 2556 นี้ บริษัทฯได้ออกแบบประกัน “Easy Senior Plus” ซึ่งเป็นแบบประกันสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับครอบครัวในช่วงวัยเกษียณ สร้างความอุ่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมถึงมีเงินมรดกมอบแก่บุตรหลาน

โดยแบบประกัน Easy Senior Plus เป็นแบบประกันที่สมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามด้านสุขภาพ อายุรับประกันตั้งแต่ 50-75 ปี ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเท่ากัน คือถึงอายุ 90 ปี สามารถชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี, ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน ขณะเดียวกันยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

สำหรับผลประโยชน์ของแบบประกันนี้ กรณีครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา ได้รับเงินคืนเป็นลำดับขั้นตามระยะเวลา สูงสุด 150% กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีที่ 1 ถึง 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และความคุ้มครองอุบัติเหตุพิเศษ ได้แก่ การโดยสารรถประจำทาง รถไฟ ไฟไหม้อาคารสาธารณะหรือลิฟท์ ไฟไหม้โรงมหรสพ จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ขณะเดียวกันผู้เอาประกันจะได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลกฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของธุรกิจประกัน หรือคลับไทยประกันชีวิต สิทธิประโยชน์และกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับสมาชิกที่ถือบัตรไทยไลฟ์การ์ดอีกด้วย

นายสวัสดิ์กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มประชากรไทยที่มีอายุยืนยาวมากขึ้น และครอบคลุมความต้องการของผู้เอาประกัน บริษัทฯยังได้ปรับเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดยขยายความคุ้มครองจนถึงอายุ 80 ปี จากเดิมคุ้มครองสูงสุดไม่เกินอายุ 70 ปี ได้แก่ สัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพวีไอพี 6 เท่า ให้ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วย สูงสุดไม่เกิน 6 เท่าของผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวหนึ่งครั้ง
สัญญาพิเศษเพิ่มเติม ประกันสุขภาพวีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก ให้ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อการรักษาพยาบาลหนึ่งครั้ง โดยผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาท

และสัญญาพิเศษเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ 80 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง

“ตลาดประกันผู้สูงอายุ เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากในอนาคตคนไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือ Ageing Society เนื่องจากจำนวนคนสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลที่ก้าวหน้าทันสมัย การใส่ใจดูแลสุขภาพ ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น ขณะเดียวกันแนวโน้มการเป็นครอบครัวเดี่ยว ทำให้ต้องวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคตของตนเองอย่างมั่นคง” นายสวัสดิ์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น